Seuraa

Säännöt

1. KILPAILUN YLEISTAVOITE

TurkuLab Challengen tavoitteena on ideoida ja kehittää annettujen haasteiden puitteissa turkulaisen opiskelijan elämää hyödyttäviä ratkaisuja, joita voidaan kokeilla ja omaksua nopeasti käyttöön. TurkuLab Challengen haasteet liittyvät talouteen, yhteisöllisyyteen, tekniikkaan ja asumiseen. TurkuLab Challengen pääjärjestäjänä toimii Turun Ylioppilaskyläsäätiö yhteistyössä Innovaatiomestareiden kanssa.

2. KILPAILUKALENTERI

 • 18.2. TurkuLab Challenge Launch Party
 • 13.4. TurkuLab Challenge valmennustilaisuus
 • 11.5. TurkuLab Challenge valmennustilaisuus
 • 5.9. TurkuLab Challenge valmennustilaisuus
 • 14.9. Rekisteröityminen Avoimen haasteen osakilpailuun päättyy
 • 21.9. Avoimen haasteen osakilpailu
 • 21.9. Rekisteröityminen IOT-haasteen osakilpailuun päättyy
 • 28.9. IOT-haasteen osakilpailu
 • 29.9. Rekisteröityminen Talous-haasteen osakilpailuun päättyy
 • 6.10. Talous-haasteen osakilpailu
 • 12.10. Rekisteröityminen Energia-haasteen osakilpailuun päättyy
 • 19.10. Energia-haasteen osakilpailu
 • 20.10. Rekisteröityminen Yhteisö-haasteen osakilpailuun päättyy
 • 27.10. Yhteisö-haasteen osakilpailu
 • 28.11. TurkuLab Challenge Finaali
 • 30.11. TurkuLab Challenge Awards

TurkuLab Challenge 2016 käynnistyy lanseeraustilaisuudella. Kilpailutöitä voi jättää ja hioa kilpailun verkkosivuilla www.turkulab.fi. Lopulliset kilpailutyöt tulee jättää viimeistään viikkoa ennen turnausta. Kilpailutöiden perusteella kilpailijat kutsutaan päivän mittaiseen turnaukseen. Turnauksissa käydään läpi 3-vaiheinen innovaatioprosessi ja hiotaan kilpailutyöt yhdessä valmentajien ja tuomareiden kanssa huippuunsa. TurkuLab valmennustilaisuuksissa jaetaan lisätietoa haasteista ja annetaan palautetta kilpailutöiden mahdollisuuksista. Valmennustilaisuudet ovat iltatilaisuuksia.

3. RAKENNE

TurkuLab Challenge 2016 koostuu viidestä osakilpailuista, joihin valitaan verkkoalustalla tapahtuvan esikarsinnan perusteella kuhunkin enintään 100 opiskelijaa, joista kustakin valitaan parhaat 3-5 ideaa jotka pääsevät mukaan finaaleihin: Finaalissa enintään 25 parasta ideaa kilpailee voitosta.

4. KILPAILIJAN KRITEERIT

TurkuLab Challengeen 2016 voi osallistua täysi-ikäinen turkulainen opiskelija tai TYSin asukas yksin tai tiiminä, jossa on enintään 5 jäsentä. Tiimi jakaa annetun palkinnon. Mikäli palkinto ei ole jaettavissa, tiimi päättää itsenäisesti kenelle palkinto annetaan. Rajaus: haastekumppaneiden ja kilpailun järjestävien tahojen työntekijät tai työntekijöiden kanssa samassa taloudessa asuvat eivät saa osallistua niihin haasteisiin, joissa työnantaja on tuomarina. Haastekumppaneiden työntekijät ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat ovat kuitenkin oikeutettuja osallistumaan muiden kuin työnantajansa tarjoamiin haasteisiin.

5. KILPAILUN ARVIOINTI

Kussakin haastealueessa on 2 päätuomaria, jotka päättävät mitkä kilpailutyöt pääsevät finaaliin. Finaalissa on erillinen päätuomaristo, jossa on yksi tuomari kustakin haasteesta sekä lisäksi 2-4 arvovaltaista tuomaria. Tuomareiden nimet julkaistaan kilpailun verkkosivuilla.

6. ARVIOINNIN KRITEERIT

Keskeiset kriteerit (mutta eivät välttämättä ainoat) ratkaisujen arvioinnissa ovat:

 • uutuusarvo
 • yleinen hyödyllisyys sekä haasteenantajalle että käyttäjille
 • kokeiltavuus
 • esityksen vaikuttavuus

 

7. HYVÄKSYTTÄVÄT KILPAILUTYÖT

Hyväksyttäviä kilpailutöitä ovat

 • ideakuvaukset ja konseptit
 • kuvaukset siitä mikä nyt ei toimi
 • kuvaukset siitä, että jotain uutta ideaa/ratkaisua on kokeiltu
 • demot, valmiit sovellukset, appsit ja tuotteet

Huom! Kukin kilpailutyö pitää pystyä muotoilemaan seuraavasti: otsikko, kuvaus ja aineistolinkki (ei-pakollinen)

8. PALKINNOT

 • pääpalkinto: 7000€
 • osakilpailuiden palkinnot: 2000€ tai vastaava
 • paras mentori: 600€
 • paras yksittäisen ongelman esilletuoja/haastaja: 600€
 • aktiivisin opiskelijajärjestö: 600€
 • aktiivisin TYSin asuntokohde: TBD!€
 • aktiivisin opiskelijapromoottori: 600€
 • aktiivisin sosiaalisen median sisällöntuottaja: finaalipaikka
 • TurkuLab tilaisuuksissa jaetaan aktiivisille osallistujille ilmaisten tarjoilujen lisäksi mm.: elokuvalippuja ja Delicard -ravintolalahjakortteja
 • Parhaat ratkaisut otetaan käyttöön
 • Valmennusta ja oppia siitä, miten uusia innovaatioita kehitetään
 • Uusia verkostoja
 • Mukana olevat yritykset ovat kiinnostuneita rekrytoimaan kyvykkäät opiskelijat
 • Mukana olevat yritykset ovat kiinnostuneita liiketoimintayhteistyöstä TurkuLabiin osallistuvien startup-yritysten kanssa

 

9. AVOIMEN INNOVAATION PERIAATE JA IPR OSANA TURKULAB CHALLENGEA

Innovaatioturnauksen tulokset voivat vaihdella suuresti IPR-näkökulmasta. Mm. esitetyistä haasteista ja ideoinnista riippuen tulokset voivat olla sellaisia, ettei mikään IPR liity eikä voi liittyä niihin, taikka ne voivat olla jopa jo ennestään IPR-suojattuja. Tulokset voivat periaatteessa olla myös sellaisenaan suojattavissa, taikka niitä pitää jatkokehittää jotta IPR-suojaaminen olisi mahdollista. Turnauksen alussa ei voi ennustaa, millaisia tulokset tulevat olemaan IPR-näkökulmasta. Ennalta-arvaamattomat tulokset ovatkin yksi tärkeistä Innovaatioturnauksen tavoitteista.

Tavoitteena on, että jokainen kilpailija kykenee ideoimaan mahdollisimman estottomasti, mikä on mahdollista jos osapuolet voivat luottaa toisiinsa ja tunnistavat avoimen tietojen vaihdannan arvon. Yhteiskehittämisen laadun varmistamiseksi, osapuolten tulee olla ennakkoon tietoinen IPR:istään, sekä tarpeista ja mahdollisuuksista niiden suojaamiseksi, myös turnauksen jälkeen, ja huomioida tämä haasteisiin osallistumisessa.

9.1. Innovaatioturnauksen IPR-ehdot

Innovaatioturnaus® perustuu avoimeen innovaatioon, eikä Innovaatioturnauksessa tapahtuvaan tiedonvaihtoon tai uusiin ideoihin liity salassapitovelvoitteita. Juridisesti Innovaatioturnauksen tulokset ovat siis avoimia ja julkisia, minkä osapuolet hyväksyvät ja tunnustavat vaikuttavan niiden IPR-suojausmahdollisuuksia heikentävästi.

Osapuolet hyväksyvät ja sopivat, että Innovaatioturnauksen tulokset, sellaisina kuin ne turnauksessa esitetään, eivät ole liikesalaisuuksia, eivätkä muutenkaan siirry kenenkään osapuolen IPR-omaisuudeksi tai muuten suojattavaksi IPR:llä, vaan ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä ja julkaistavissa. Tämä ei kuitenkaan kumoa kenenkään osapuolen taikka kolmannen osapuolen IPR:iä, jotka ovat olemassa Innovaatioturnauksesta riippumatta eikä tällä sopimuksella myönnetä niihin käyttöoikeutta tai lisenssiä, ellei muuta sovita.

Innovaatioturnauksessa vallitsee IPR-rauha ja kaikkien osapuolten on voitava vapaasti jakaa tietoaan ja ideoida uutta huolehtimatta siitä loukkaako tällainen toisen osapuolen IPR:iä. Täten osapuolet sitoutuvat olemaan esittämättä toisiaan vastaan IPR:iin perustuvia vaatimuksia mistään sellaisesta, mitä toinen osapuoli on turnauksessa esittänyt tai suunnitellut, siltä osin kuin tällaiset vaatimukset koskisivat IPR:n käyttöä tai hyödyntämistä turnauksessa itsessään.

Suostumalla tähän sopimukseen osapuolet eivät myöskään sovi mitään turnauksen jälkeen syntyvistä IPR:stä, jotka voivat olla myös turnauksessa esitettyjen ideoiden jatkokehityksen tulosta.

9.2. IPR-Vastuut

Kukin osapuoli osallistuu Innovaatioturnaukseen omalla riskilllään ja vastaa itse sitä kohtaan mahdollisesti esitettävistä IPR-vaatimuksista. Innovaatiomestarit Oy ei vastaa Innovaatioturnauksen aiheuttamista IPR-loukkauksista, IPR-oikeuksien menetyksistä tai niiden syntymättä jäämisestä taikka TurkuLab Innovaatioturnaus -palvelun aikana mahdollisesti syntyvistä IPR-loukkauksista tai riidoista.

9.3. Kilpailijoiden palkitseminen

TurkuLab Innovaatioturnaus on ideoinnin ja osaamisen markkinapaikka, missä keskeisinä osapuolina ovat Haasteyritykset ja Kilpailijat sekä vaihdannan välineinä sovitut palkinnot ja kannustimet. Kilpailunjärjestäjä on kiinnostunut ratkaisemaan asettamansa turnaushaasteen. Kilpailijalle motivoivaa on, että hän henkilökohtaisesti hyötyy parhaan ratkaisun kehittämisestä.

Haasteyritys sitoutuu reilun pelin hengessä keskustelemaan jatkoyhteistyöstä sellaisten Kilpailijoiden kanssa jotka ovat olleet ideoimassa sellaisia Innovaatioturnauksen tuloksia, jotka Haasteyrityst harkitsee ottavansa käyttöön tai jatkokehitykseen. Tällaisen keskustelun tarkempaa sisältöä tai lopputulosta ei määrätä, vaan tarkoituksena on antaa Kilpailijalle reilun pelin hengessä mahdollisuus esimerkiksi:

 • Vaikuttaa ja osallistua ratkaisun toteutukseen tavalla tai toisella
 • Henkilökohtaiseen kehittymiseen ja ammatillisiin suhteisiiin
 • Rahaa tai muita resursseja
 • Maineeseen ja huomionosoituksiin
 • Työtehtäviin

 

9.4. Innovaatioturnauksen IPR:t

Innovaatioturnaus® ja sen mukainen menetelmä ja mallinnus, sekä kaikki turnauksen valmistelussa, suunnittelussa ja toteutuksessa käytetty materiaali kuten myös Innovaatioturnaukseen liittyvät tietokone-ohjelmistot ja tietotaito ja näihin turnauksessa tehdyt muokkaukset ja uudistukset ovat Innovaatiomestarit Oy:n omaisuutta ja IPR:ää. Innovaatiomestarit pidättää näihin kaikki oikeudet ja myöntää muille osapuolille oikeuden käyttää näitä ainoastaan Innovaatioturnauksen tarkoituksiin ja sen aikana. Mitään siirto-, kopiointi- tai muokkausoikeuksia ei myönnetä. Innovaatioturnaus® menetelmän käsikirja on lisäksi Innovaatiomestarit Oy:n liikesalaisuus ja luottamuksellista tietoa ja kukin siitä mahdollisesti kopion saanut osapuoli sitoutuu pitämään sen luottamuksellisena.

1 Seuraa

2 Tilaa uutiskirje

3 Pysy kartalla & hyödy